HJEM | Eivindvik | Hva skjer | Skutene | Gjestehavn | Kart | Sponsorer | Kontakt |Kamera

Eivindvik sett fra Flolifjell. Foto: Rune Østerbø

Bygda Eivindvik - INFO

Bygda og kommunesenteret Eivindvik ligger i Gulen kommune, ytterst ved Sognefjorden. Til tross for Eivindvik sin beskjedne størrelse, med litt over 400 innbyggere, har bygda tradisjon for å ta imot kjendte båter. Sørlandet (1982), Saga Siglar (1991), Berge viking (1981), Shetland-konvoyen (1977) og sist men ikke minst Cruise in Company, i år.

Bygda har óg en nasjonal kultur- og historisk arv å forvalte. Gulatinget, tusenårsstaden i Sogn og Fjordane, har sitt opphav her – og vil bli markert på den offisielle Gulatingsstaden, Flolid. Ønsker du vite mer skriver Magnur Midtun både om Gulatinget og Eivindvik; i samlingen «Eivindvik –historie i tekst og bilder».

Velkommen til et trivelig opphold i Eivindvik!

 " Ned med seilet! Ind fra havet "    foto: Tor Galaasen